Home Македонија

Македонија

ИНТЕРВЈУ СО УСПЕШНИ МЛАДИ ЛУЃЕ ОД МАКЕДОНИЈА

admin
0
0
0
  Интервју со Др. Драган Јованов (33 год.) еден од најпознатите млади иноватори во делот на фитомедицина, фитотерапија, фитонутриционизам и агроекологија како на домашно така и на меѓународно ниво. После смртта на неговата мајка како македонскиот истражувач Др. Драган Јованов стана еден од најпознатите млади меѓународни иноватори за фитомедицина, фитотерапија, фитонутриционизам и агроекологија Вистинита, тажна […]

“Задавени” стебла во урбаното зеленило – лоша практика лесна за решавање

admin
0
0
0
“Задавени” стебла во урбаното зеленило – лоша практика лесна за решавање, за да се спасат бројни индивидуални дрвја, инаку пред непосредно уништување Кирил Сотировски

Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции

admin
0
0
0
Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции Снежана Милковска