Home Животна средина “Задавени” стебла во урбаното зеленило – лоша практика лесна за решавање
  Previous Video Управување со квалитет на воздух во Република Македонија
  Next Video Дисперзионо моделирање

“Задавени” стебла во урбаното зеленило – лоша практика лесна за решавање

0
0

“Задавени” стебла во урбаното зеленило – лоша практика лесна за решавање, за да се спасат бројни индивидуални дрвја, инаку пред непосредно уништување

Кирил Сотировски