Home Воздух Емисии на ПМ10 од затоплување на објекти во Скопје
  Previous Video Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции
  Next Video Акциски план за контрола на ерозијата во град Скопје

Емисии на ПМ10 од затоплување на објекти во Скопје

0
0

Емисии на ПМ10 од затоплување на објекти во Скопје

МАНУ, Научна Конференција за загадување на градовите во Македонија и можни решенија. Сесија за Аерозагадување.

Даме Димитровски